Info

Deze website gaat over husky’s: informatie over het ras maar ook gewoon verhalen over wat je zoal kunt meemaken als je een husky in huis hebt. Wat is er anders aan een husky vergeleken met andere honden? Doelstelling is het bij elkaar brengen van de vele informatie die her en der te vinden is. Maar […]